TintoreriaOnLine

Publicitat

Butlletí

Informació Legal


Aquesta web ha estat creada per Innovació 2003 S.L., NIF : B63173405.  El simple fet d'accedir a aquesta pàgina web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1. Titularitat de la web.

El nom de domini, www.tintoreriaonline.com, está registrat a favor de Innovació 2003 S.L., NIF : B63173405  C/Martí i Pol Nº 7 08711 Òdena (Barcelona) Espanya.

Tel : (+34) 93 805 46 86
email : info@tintoreriaonline.com

2. Propietat intelectual de la web i de tots els seus continguts.

Tots els drets de propietat intelectual del contingut d'aquesta web i el seu disseny gràfic, són titularitat exclusiva de Innovació 2003 S.L. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autoritzación expresa del mateix. Igualment, tots els noms comercials, imatges, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquesta web site estan protegits per llei.

Les referencies a marques comercials o marques registrades o signes distintius, ja siguin de titularitat pròpia o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el nostre consentiment o el dels seus legítims propietaris. En cap moment, tan sols manifestació expresa a l'accés o us de la pàgina web o dels sus continguts, otorga a l'usuari dret algún sobre les marques, logos, i signes distintius en ell inclosos els protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços.

L'usuari accedeix voluntariament a aquesta web. L'accés i navegació en aquesta web implica acceptar i conèixer les advertencies legals, condicions i termes d'ús continguts en ella. El simple accés no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre Innovació 2003 S.L. i l'usuari.

Innovació 2003 S.L., no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la página web, sent d'exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o be els utilitza.

Tampoc s'asumeix cap responsabilitat per la información continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o buscadors desde la página web www.tintoreriaonline.com. La presència d'aquests enllaços tenen una finalitat informativa, que en cap cas implica una invitació a la contractación de productes o serveis que s'ofereixin en la web destí.

4. Intercambi o difusió d'información.

Innovació 2003 S.L. declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de web. Especialment no ens fem responsables de l'ús que els menors pugin fer de la mateixa.

5. Actualització i modificació de la pàgina web.

Innovació 2003 S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense asumir cap responsabilitat pel fet de fer-ho.


6. Indicacions sobre aspectes tècnics.

Innovació 2003 S.L. no asumeix cap responsabilitat que es pugui derivar dels problemes tècnics o errors en els equips informátics, no inputables a la nostre empresa, que es produeixin durant la connexió a la red d'Internet , així com els desperfectes que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromisions il·legítimes fora del control de Innovació 2003 S.L.. Tampoc ens responsabilitzem del mal ús que pugui realitzar-se d'aquesta web.

Innovació 2003 S.L. no garanteix l'absencia de virus o altres elements que poguessin causar danys en els sistemes informátics, en els documents electrònics o en els fitxers d'usuari d'aquest lloc web o de llocs web de tercers, per el que no ens responsabilitzem dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes.

També quedan fora de tota responsabilitat davant posibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omisions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.


7. Tractament de dades de l'usuari.

En cumpliment de allò establert en la llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Carácter Personal, TintoreriaOnLine, informa als seus clients de que tantes dades personales li faciliten a través de la pàgina web o d'altres medis, serán inclosos en un fixer automatitzat de dades de carácter personal, creat i manntingut sota la responsabilitat de Innovació 2003 S.L..

La finalitat d'aquest fitxer és facilitar la gestió de la relació comercial establerta en cada cas i enviar ofertes comerciales en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d'interés als nostres clients.

Innovació 2003 S.L. garantitza la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet al cumplimient de la seva obligació de secret de dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessaries per evitar la seva alteració, perdua, tractamet o us no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no será utilitzada amb propòsits comercials ni será cedida a tercers.

Els clients de Innovació 2003 S.L. podrán en tot moment fer us dels drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra direcció postal, o electrònic info@tintoreriaonline.com


8. Legislació i jurisdicció aplicable.

En carácter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en la nostra Botiga OnLine, están sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot allò exposat i ho accepten voluntariament.


IniciInici

Cistella  

(buida)
Publicitat